Helping The others Realize The Advantages Of ประกันภัยรถยนต์

แบบฟอร์มการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ประกันภัยการเดินทางแบบกลุ่มสำหรับลูกค้าองค์กร

ปรับแต่งตัวเลือกของฉัน ปฏิเสธทั้งหมด ยอมรับทั้งหมด

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ความเสียหายทางทรัพย์สินและอาการบาดเจ็บ) ที่เกิดจากรถยนต์คันเอาประกันภัย โดยที่ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด

การเดินทาง บ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน การจัดการด้านการเงิน ประกันชีวิต การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี หัวข้อทั้งหมด > ธุรกิจ

ซื้อประกันรถยนต์กับแรบบิท แคร์ แคร์คุณเรื่องอะไรบ้าง

ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองและผลประโยชน์

หากมีอุบัติเหตุทางรถยนต์และผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บ ผู้ขับขี่สามารถแจ้งเคลมประกันค่ารักษาพยาบาลได้ แต่ไม่สามารถแจ้งเคลมประกันสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินได้ รายละเอียดความคุ้มครองมีดังนี้

* หมายเหตุ ประกันภัยรถยนต์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการยกเลิกกรมธรรม์จะพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์นั้นๆ ที่บริษัทฯได้จัดทำขึ้นและถือเป็นที่สิ้นสุด

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ที่มีคู่กรณี

• วิริยะประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ให้บริการประกันภัยยานพาหนะทางบกและทางน้ำ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ เป็นที่รู้จักกันดีในตลาด และมีเครือข่ายศูนย์บริการแจ้งซ่อมและอู่ซ่อมรถมากมาย

ประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

ไม่ต้องเข้าหลายเว็บ รวมแผนจากบริษัท

หากมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการซื้อประกันภัยรถยนต์ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Helping The others Realize The Advantages Of ประกันภัยรถยนต์”

Leave a Reply

Gravatar